Hamnchefens sida

Upptagning 2020

Upptagningar hösten 2020.
Ordinarie lördagar 09:00 och vid mer än 20-25 båtar även följande söndag.
Anmälan med sms till 0730 873397 med,
Namn
Dag
Vagn på planen/ Kommer med vagn
Kör hem/ Vinterplats på varvsplanen
12- (13)/9 Orange vimpel på vagn som ska dras fram
26- (27)/9 Blå vimpel på vagn som ska dras fram
3- (4)/10
Ytterligare ett tillfälle tillkommer senare.
Alla vet vad dom gäller och det mesta fungerar bra efter alla år och nu dessutom med effektivare kran placering och fortfarande några cm vatten under kölen.
Vad som däremot förvärras med åren är skicket på några vagnar i flottan… Se över däck, styrning och stöttornas funktion innan det är dags för lyft så att tidsplanen fungerar. Då finns det tid att servera en lättare lunch/fika även i år.
Jag ska försöka hinna dra fram märkta vagnar några dagar innan lyft. Väl mött.
Anders Olsson, Hamnchef.
Arbetsdagar och planerade jobb hösten 2020.
Arbetsdag kan utföras vid extra lyftdagen nu den 6/9 samt ordinarie dag 12/9.
Uppgifter; Flytta ut omärkta master på några bord vid sidan av mastskjulen. Ta bort saker som inte hör till riggar, t.ex. midsommarstången. Läggs bakom traktorgaraget.
Flytta därefter upp lätta master högt upp i ställningarna för att ge plats för dom tyngre masterna långt ner.
Traktorföraren behöver hjälp av några personer att koppla vagnar.
Två stycken går åt att hålla tampar vid stora kranen.
Det är planerat och till viss del påbörjat några större projekt. Ny mastförvaring närmast kranen till dom största masterna.
Nya bryggor i lilla bassängen.
Detta arbete kommer till stor del att utföras av hamnkommittén under vardagar.
Har Du möjlighet att vara med vid något tillfälle som passar så gör upp egen tid med Janne Svensson
på tel. 0709 588030. / AO

Sjösättning 2020

Kranen är igång:

25-26/4.  2-3/5.  9-10/5.  16-17/5.

Annan sjösättning kostar 500:-

Kontakta hamnchefen för planering. 073-0873397 via sms!!!

Uppge önskat datum, båtplats och namn.

 

 

 

2018-08-20

Upptagningsdagar
1/9 för dom ivriga,
8/9, 22/9 samt 6/10. Samtliga lördagar med söndagarna i reserv vid många bokningar.
Anmälan med sms till 0730873397.
Ange datum, namn, båtplats samt ”vagn” om det går åt hjälp med att dra fram egna båtvagnen.
Det kommer att hänga en påse med vimplar innanför dörren i klubbhuset. Inför första lyftdagen med röd färg.
Tag en vimpel och märk tydligt er vagn under veckan innan lyft så går det lättare att förbereda uppställningen.
Avmastningen skall naturligtvis vara klar innan lyftet.

2018-03-01

Info från hamnchefen mars   Mars 2018

2017-06-12

Info från Hamnchefen juni

2016-08-25

Lite information från hamnen.
Det är en hel del kvar av säsongen men i alla fall kanske dags att planera hösten.
Den 9:e och 10:e september går DM för Optimister av stapeln hos oss. Ett stort evenemang där större delen av varvsplanen går åt till de tävlandes transporter.
Kom och titta! Närmare 50 båtar på startlinjen!!
Efter detta kan vi breda ut oss igen med planerad
arbetsdag den 17/9, 09:00.
Matskjulet behöver tömmas på antikviteter som istället får vila bakom miljöstationen i väntan på ev. ägare.
Känner någon på sig att det fattas märkning på riggdelar som nu ligger i skjulet så passa på att åtgärda så vi slipper bära bort i onödan.
Bryggdäckens både skruv och spikning behöver ses över mm.
Därefter upptagning lördagar
( 1/10 )
8/10
15/10
22/10
( 29/10 )
Beroende på väder och bokningar så går första eller sista helgen bort.
Det borde räcka med 4 tillfällen om alla hjälps åt.
Och hjälp kommer det att gå åt, draghjälp o mastbärande. Eftersom vattennivån är låg och de med över 1,5 i djupgående inte kommer in till mastkranen blir det hektiskt runt stora kranen.
Samtliga dagar börjar 09:00 och och fylls ev. på med någon söndag om det går åt.
Boka upptagning och arbetsdag så vi kan planera in kanske inte minst luncherna…
Men tills dess;
Valen runt 3-4/9
Utpirs 24-25/9
Båda med AfterSail i Fiskeboda loftet samt egna verandan.
Välkomna alla. Inte mins motorbåtarna på åskådarplats som har sett och kan reda ut tävlingsmanövrarna under kvällen.
/ Anders O.

2016-04-28

Då var det dags att trotsa den något svala starten på våren.
I år kan nog gemenskapen i klubbhuset runt termos och macka gå åt mellan slipningarna.
Bättre väder är i alla fall på väg så vi satsar på…
Ordinarie sjösättningsdagar.
Lördag 30/4 Annonserad sedan tidigare. Fortfarande möjligt att få med några fler.
Lördag 7/5
Söndag 8/5
Lördag 14/5
Söndag 15/5
Lördag 21/5
Söndag 22/5
Lördag 28/5
Söndag 29/5
I första hand fyller vi lördagarna med upp till ca 15 båtar och använder söndagen om det blir många bokningar. Bokning av dag på hamntelefonen 0730 873397. Som vanligt går det åt några personer som gör sin arbetsdag i samband med lyfthelgerna. Anmäl även detta deltagande. Då blir det möjligt att beräkna storleken på lunchens korvgryta.
Efter dessa helger hoppas vi att alla hunnit med sjösättningen så att tid finns att städa av varvsplanen. Den sedan tidigare inplanerade arbetsdagen, lördag den 18/6, kan då ägnas åt finputsen inför midsommar.
Tacksam för anmälningar att genomföra sin arbetsdag denna helg. Kanske främst riktat till de utan mast på farkosten. Då blir det möjligt för de som vill, att delta i kappseglingen som går av stapeln samma dag.
Mycket nämnt om arbetsdagar men det blir naturligt en intensiv period i början av säsongen.
Så, vad händer mer…
Fliten på årets första arbetsdag den 23:e, då 8 personer deltog, resulterade i en översyn av hela området, avtäckning av ”styrhytt” och utemöbler. Genomgång av boden vid returstationen så att det som skall gå att nå står bra till. Åk-klipparen fick dessutom komma ut på sitt första uppdrag.
Vattenslangar och bastudusch monterade men torrlagda p.g.a. is, snö, hagel… vatten på då nattfrosten gett upp.
Sist men inte minst blev 10 nya, ferrariröda (max 2 knop på bryggan), vagnar till som nu bor i sina 3 väderskydd.
De nya vagnarna som är av modell cykelkärra kommer att få sidor monterade som rymmer reklamplats. Här finns det möjlighet att synas!
Några äldre vagnar i skapligt skick kommer att hamna bakom miljöstationen . Bra att ha som lite okänsliga arbetsvagnar så att de nya kan koncentrera sig på uppgiften att bära det som ska i och ur båtarna.

Varvsplanen väster om miljöstationen kommer att schaktas av och få ny markduk och grusning för att
slippa sly bland sommaruppställda vagnar. Det arbetet kommer att startas redan nästa vecka.
Hamnbassängen… 3 nya bommar är beställda för att lösa problemet med bredden på några förtöjningsplatser.

Det kommer därför bli nödvändigt med några platsbyten på yttre träbryggan.
Ungdomssektionen behöver dessutom få skyddade platser i lilla nya bassängen, i anslutning till
dagförtöjningarna vid sin nya brygga och ramp.
4 stolpar måste bort för att ge plats till nya bommarna så även här finns tillfälle att anmäla och utföra sin arbetsplikt i egenskap av stövelklädd motvikt på bojflotten. Ett äventyr som startar så fort som möjligt för att känna om stolparna vill komma upp med den metoden.
Väl mött i hamnen!
Anders Olsson
Hamnchef, Södra Hjälmarens Båtklubb
Tel: 0730 873397
Mejl: okeano@icloud.com

Sjösättningarna startar den 30:e april i år.  I vanlig ordning så upprättas turordningslista efter kontakt med hamnchefen – efter årsmötet – på nya mobilnumret073 087 3397

Arbetsdagar i vår blir den 23:e april och den 18:e juni.

Meddelande till medlemmarna.

Härmed vill jag meddela alla medlemmar att jag
på årsmötet våren 2016 lämnar min post som hamnchef
vid SHB båtklubb.

Jag tackar alla medlemmar för de här åren och önskar alla en
skön båtsommar.

Hälsningar Gösta.

Höstaktiviteter 2015
Båtupptagning skall bokas hos undertecknad!
Vi kör lördag 19/9, sön. 27/9, lördagarna 3/10, 10/10, 17/10 och 24/10 kl.9.00
Vid överbokning kan söndagarna för ovannämnda datum också bokas, men i
första hand använder vi lördagarna.
Jag är tacksam för förslag till dagar för upptagning.
Det behövs hjälp vid upptagningarna så det går bra att boka arbetsdag.
Det finns även målningsarbeten för enskilda arbetsdagar.
Gemensamma arbetsdagar tar vi när de flesta båtarna är på land.
MVH Gösta
070-5452420

Den 14:e juni kör vi en arbetsdag och städar upp planen och gör snyggt inför midsommar! Vi börjar 09,00.

Välkomna

Planerade dagar för sjösättning,med början kl 9.00.
Vi behöver två personer som gör sin arbetsdag vid
varje sjösättnings tillfälle.

Lördagen den 2-5
Fredagen den 8-5
Lördagen den 16-5
Lördagen den 23-5
Lördagen den 30-5
Om lördagarna blir fullbokade kör vi även på söndagarna.
Söndagen den 31-5
Lördagen den 6-6
Söndagen den 7-6

Mvh Hamnkommiten

Säsongen närmar sig…

Arbetsdagar vid sjösättning och upptagning.

Det finns även möjlighet att göra sin arbetsdag under dessa tider.

Ring och anmäl ditt intresse.

Arbetsdag vid annat tillfälle.

Det finns arbetsuppgifter i hamnen, som behöver göras under hela sommaren.

Ring så hittar vi något lämpligt arbete.

Hamnens aktiviteter 2014

Bryggor
Monterat 4 st. egentillverkade bommar på brygga 200 för att skapa större båtplatser.
Brygga 200, 300 och 400 har avkortats för att ge mera plats mot 600-bryggan.
Förankringsstenarna på norra sidan av 600-bryggan har flyttats för att undvika grundstötning.

Kranen
Service-byte av oljor, filter och ett batteri
Ett större ok har gjorts i ordning med nya sling och krokar för 20 ton.
Det gamla oket har fått nya sling och schacklar för 10 ton

Sjösättning
Sjösatta båtar i vår var 111 st
Arbetsdagar i samband med sjösättningen var 14 st.
Gästbåtsplatser med röda o gröna skyltar har monterats i hamnen.
Tidigare gästbåtsplatser hyrs nu ut till medlemmar.

Upptagning av båtar.
Planerade tillfällen för upptagning har varit 10 st. 124 båtar har lyfts, mot 110 st år 2013.
Arbetsdagar i samband med upptagning 26 st.
Vinteruppställning av båtar i år är 84 st mot 75 år 2013.

Hamnområdet                                                                                                                 Toatömningspump har inköpts, avloppsslangen till brunnen är nedgrävd.
Pumpens fundament är gjutet, alla förberedelse är klara, pumpen monteras till våren.
Maskin för klippning av vass och dylikt i hamnen är inköpt.
En del av planen bakom miljöstationen är röjd och uppgrusad, för att ge bättre ytor
för uppställning av båtar.
Ny vägbom är beställd och monteras i höst.
Högtryckstvätten har fått ny längre slang,så vi kan placera båtarna som skall spolas på ett bättre sätt.                                                                                                                                                 Vi har toppat träden längs med östra piren.
Gräsytor har kontinuerligt klippts och trimmats under säsongen.
Lokaler och toaletter har kontinuerligt städats.

Arbetsdagar

Två gemensamma arbetsdagar där vi vårstädade och placerade ut bänkar, vattenslangar, livbojar, brandsläckare och släppte på vattnet till bryggorna. Höstens gemensamma arbetsdagar har varit två, vi har städat, krattat löv, eldat ris, sågat och huggit ved, stängt av vattnet, samlat in bänkar, vattenslangar och gjort klart för vintern.

Hamnkommitten önskar väl mött till nästa säsong.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.