Miljö & Avfallsplan

Södra Hjälmarens Båtklubb är skyldiga att ha en fungerande miljö- och avfallsplan för att kunna fortsätta vara båtklubb på det sätt vi bedriver verksamheten idag. Därför måste vi informera om och genomdriva vår miljö- och avfallsplan så långt det är möjligt.

Miljö och avfallsplan 2023 (PDF)

Hälsningar Styrelsen SHB