Kustskepparkurs online.

KUSTSKEPPARKURS online:
Nu har det äntligen blivit dags för kustskepparkursen!
Kursen är uppdelad på 4 tillfällen på kvällstid (återkommer med en exakt tid). Det kommer att vara en digitalkurs, därför behöver ni ha en dator (med kamera är en fördel) och bra uppkoppling.

Datum: 20/1, 3/2, 10/2 och 17/2
Tid: 18.00-20.30
Kostnad: 1295 kr, det tillkommer kurslitteratur och examinationsavgift

Anmäl er till jennylgustavsson@gmail.com. Jag vill att ni har med namn och adress i mailet. Om ni har några frågor så är det bara att höra av er via mail.

Insats för miljön!!

Nu finns det möjlighet att göra en insats genom att städa hamnen inför kommande miljöinspektion.
Passa på att göra arbetsdag i samband med höstmötet nu på lördag den 24 oktober.
Bygget av nya bryggor i lilla bassängen är i full gång och den gamla bryggningen har lämnat en hel del efter sig i form av trasiga flytblock.
Från fredag eftermiddag finns en container på plats att fylla med dessa block och allt annat brännbart som kan tänkas finnas runt egen båt uppställning och resten av hamnområdet. Viktigt att ge ett gott intryck och god miljömedvetenhet från klubben sida nu när vi får besök från miljökontoret inom kort.
Lördagen lockar med fika efter insats och möte men det går naturligtvis att välja söndag som egen dag.
Glöm inte att skriva upp deltagande på listan i klubbhuset. /AO

Info från Valberedningen

Från höstmötet fram till ordinarie årsmöte jobbar valberedningen på att få fram nya och gamla kandidater till styrelse och kommite’er. Det är ca 18 platser som ska fyllas. Här behöver valberedningen din hjälp att nå fram dig som är intresserad av att antingen fortsätta på din nuvarande position inom SHB eller du som ännu inte varit med. Känner att du vill vara med att hjälpa till. Skicka gärna in förslag eller meddela ditt fortsatta intresse till: info@shb-klubb.com

Valberedningen kommer nu under närmaste veckorna intensifiera sitt arbete och börja höra av sig till “lämpliga” kandidater.

Hälsningar Valberedningen.

FÖRARINTYGSKURS:

Nu har det äntligen blivit dags för en förarintygskurs!
Kursen är uppdelad på 4 tillfällen på kvällstid (återkommer med en exakt tid). Det kommer att vara en digitalkurs, därför behöver ni ha en dator (med kamera är en fördel) och bra uppkoppling.

Datum: 2/11, 16/11, 23/11 och 7/12
Kostnad: 1145 kr, det tillkommer kurslitteratur och examinationsavgift

Anmäl er till jennylgustavsson@gmail.com. Jag vill att ni har med namn och adress i mailet. Det finns 14 platser till kursen.
Om ni har några frågor så är det bara att höra av er via mail.

Kursen för kustskeppare kommer att vara efter jul.

Årets sista segeltävling Utpirs!

Utpirs lördag 26:e sept.

Välkomna till årets sista segling. Lördag 26:e september i Hampetorp.

Anmälan kl 09.40 på verandan. Skepparmöte kl 10.00 på verandan.

Bana meddelas på skepparmötet.

Start kl 11.00. Egen tidtagning.

Prisutdelning och Ärtsoppa i klubbhuset på kvällen ca kl 19.

 

Ev så spelas en och annan ton av ”Sara Kristers”. Anmälningsavgift 50 kr för segling och 100 kr för Ärtsoppa med goda tillbehör. Ta med egen dryck! Boka gärna ärtsoppa vid anmälan så vi kan bedöma hur mycket som ska beställas.

Frågor kontakta:

Kjell Ohlson 070-207 04 34

S-G Lindgren 070-524 29 29

Töm lilla bassängen på båtar.

Vi är tacksamma om alla som ligger i lilla bassängen flyttar ut till ledig plats i stora bassängen så fort som möjligt.
Det börjar bli tomma platser nu så att en flytt är möjlig. Ta även med ev. ledlinor och bryggförtöjning.
Anledningen är att vi snarast skall röja sly i bassängkanten inför stolpslagning och grävning av nytt bryggfundament. / AO