Arbetsdag 15/6

 

Hej,
vi kör en arbetsdag lördag 15/6 kl. 9-15. Arbetsuppgifter som behöver göras:

  • Tvätt av balkar på verandan
  • Se till att stolar och bord är rengjorda
  • Klippa gräs
  • Skruva ihop nya grillar
  • Göra i ordning midsommarstång och markkilar
  • Snygga till alla grönytor, kratta mm
  • Röja sly
  • Ev åka till tippen
  • Översyn av grönytor, speciellt vid mastställen

Enkel förtäring kommer att finnas till lunch till alla som kommer och jobbar.