Töm lilla bassängen på båtar.

Vi är tacksamma om alla som ligger i lilla bassängen flyttar ut till ledig plats i stora bassängen så fort som möjligt.
Det börjar bli tomma platser nu så att en flytt är möjlig. Ta även med ev. ledlinor och bryggförtöjning.
Anledningen är att vi snarast skall röja sly i bassängkanten inför stolpslagning och grävning av nytt bryggfundament. / AO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *