Södra Hjälmarens båtklubb, SHBs foto.Lämnad öppen, låset borta. Nu ordnat med soprummets lås men bra om slarvern kan hänga tillbaka låset, nu på soprummet istället…

23/11/2017 Kommentarer (0)

Dom finns under ”Bli medlem”.

14/11/2017 Kommentarer (0)

Vi i styrelsen får med tunga hjärtan meddela att vår mångårige sekreterare och styrelseledamot Lars-Erik Lindgren och vår ständige traktorförare i hamnkommiten Kjell Holm avlidit under oktober månad.  Saknade!!!

 

25/10/2017 Kommentarer (0)

RESULTAT  VALEN RUNT 2017-09-16

  1. Wiz   Lars Jakobsson
  2. Ran  Anders Högström
  3. Okeano Anders Olsson
  4. Bavvan Kjell Ohlsson
  5. Vitamin Janne Gustavsson
  6. Alma Rolf Ejnarsson
  7. Y worry  Thomas Larsson
28/09/2017 Kommentarer (0)

Finns nu att läsa under ”Om SHB”, Tävling 2017.

Vi gratulerar:                                                                                                                                             Lars Jakobsson SHB i Klass 1                                                                                                                  Anders Högström SHB i Klass 2                                                                                                        Fredrik Hernblom FSK i Klass 3

27/08/2017 Kommentarer (0)