Chans till arbetsdag på lördag!!!!

Nu på lördag 8/9 kl. 09.00, samtidigt med båtupptagning finns tillfälle att göra arbetsdag!

Kontakta hamnkapten på 073 087 3397 och anmäl intresse, diverse alternativa göromål finns.

03/09/2018 Kommentarer (0)

Lämna en kommentar